CÁC GÓI DATA 4G MỚI NHẤT

MIMAX90
5GB
90.000đ
30 ngày
Gói cước 4G trọn gói

Chi tiết
MIMAX125
8GB
125.000đ
30 ngày
Gói cước 4G trọn gói

Chi tiết
Mimax200
15GB
200.000đ
30 ngày
Gói cước 4G trọn gói

Chi tiết

CÁC GÓI DATA DCOM 3G/4GXem thêm

D30
2.5GB
30.000đ
30 ngày
Hết lưu lượng tính cước phát sinh 9,75đ/25kb

Chi tiết
D50
3.5GB
50.000đ
30 ngày
Hết lưu lượng tính cước phát sinh 9,75đ/25kb

Chi tiết
D70
5GB
70.000đ
30 ngày
Hết lưu lượng tính cước phát sinh 9,75đ/25kb

Chi tiết
D90
7GB
90.000đ
30 ngày
Hết lưu lượng tính cước phát sinh 9,75đ/25kb

Chi tiết
D120
10GB
120.000đ
30 ngày
Hết lưu lượng tính cước phát sinh 9,75đ/25kb

Chi tiết
D200
20GB
200.000đ
30 ngày
Hết lưu lượng tính cước phát sinh 9,75đ/25kb

Chi tiết